Ansökan om bidrag

 

Sista ansökningsdatum för bidrag från Stiftelsen Pressorganisationen är årligen den sista februari.

Här hittar du ansökningshandlingar  i Word-format: Formular ansokan bidrag SPO.

Ansökan e-postas till kassören i styrelsen.

Stiftelsens stadgar stipulerar att dess ”ändamål är att dels genom förvärv och innehav av aktier i tidningsföretag verka för att trygga fortsatt utgivning av tidningar vilka ansluter till den politiska åskådning som företräds av Folkpartiet Liberalerna och dels verka för annan publicistisk verksamhet i samma anda.” Under åren har Stiftelsen Pressorganisation lämnat stöd i form av driftbidrag, lån och investeringsbidrag.

Meddel beviljas i regel på våren, men tidvis även vid andra tillfällen.