Om Stiftelsen Pressorganisationen

 

Stiftelsens stadgar stipulerar att dess ”ändamål är att dels genom förvärv och innehav av aktier i tidningsföretag verka för att trygga fortsatt utgivning av tidningar vilka ansluter till den politiska åskådning som företräds av Folkpartiet Liberalerna och dels verka för annan publicistisk verksamhet i samma anda.”

Stiftelsen Pressorganisation har under flera år stöttat utbildnings- och utvecklingsverksamheter inom tidningarna. Till exempel har trainee-verksamhet genomförts för ledarskribenter och ett antal kurser och seminarier hållits för aktiva och andra intressenter i den liberala pressen.

Sedan 1992  har stiftelsen i egen regi inbjudit till ett årligt seminarium med aktuella temata för liberala tidningsstiftelser. Dessa veckoslutsseminarier hålls i regel på Krusenberg och inbjudna att delta är andra liberala ägarstiftelser inom media. Medverkar gör t ex forskare, experter, ledarskribenter, andra opinionsbildare och inspiratörer inom fältet.

Verksamhetsbidrag har lämnats till bl a Bertil Ohlin-Institutet, Frisinnad Tidskrift och Liberala Nyhetsbyrån. Ekonomiskt stöd har även utgått till Liberal Debatt och Liab Liberal Information AB/Tidningen NU samt  till annan liberal publicistisk verksamhet i enlighet med ändamålsparagrafen.

I januari 2000 genomgicks, sorterades och förtecknades Stiftelsen Pressorganisations handlingar och finns numera arkiverade i Gefle Dagblads arkiv.

Stiftelsen Pressorganisation bildades 1949 för att ”lämna stöd åt sådana tidningar som förde Folkpartiets talan men på grund av ekonomiska svårigheter för sin fortsatta existens vore i oundgängligt behov därav” och för att förvalta de medel som Folkpartiet och andra givare ställde till förfogande för ändamålet.

Under åren har Stiftelsen Pressorganisation lämnat stöd i form av driftbidrag, lån och investeringsbidrag.

Stiftelsens förste ordförande – under hela perioden 1949-60 – var kommerserådet S E Österberg. Advokaten Erik Löfgren var kassör, ledamot var också Mattias Pers.

Till föredragande och verkställande ledamot utsågs redan 1949 John Lorentzi. Han tog också som konsult och rådgivare direkt aktiv del i flera tidningars verksamhet. En del av dessa mindre tidningar tvingades trots detta stöd att läggas ner.

Stiftelsen har vid olika tillfällen förvärvat aktier i tidningsbolag, dels för att hjälpa till vid rekonstruktion av dem, dels också för att bevara dem som liberala organ.

John Lorentzi har betytt mycket för Stiftelsen Pressorganisations stöd till liberala tidningar. Lorentzi, som var stiftelsens ordförande i mer än trettio år, fick på sin 80-årsdag löfte om att få Stiftelsen Pressorganisations historia och verksamhet publicerad.

Så skedde också 1986 när fil.dr Håkan Holmberg, då politisk redaktör för Uppsala Nya Tidning, senare dess utrikesredaktör och politiske chefredaktör, tillika fp-riksdagsman 1985-97, kom ut med boken ”Strategier mot pressdöden. Stiftelsen Pressorganisation och den liberala landsortspressen 1942 -1986”.

Sedan 1963 har stiftelsen varje år svarat för vissa pensioner till f.d. anställda och anhöriga vid de nedlagda tidningar där pensionsmedel ej fanns avsatta.

Stiftelsens ordförande har varit:
John Lorentzi (1949-1982?)

Per-Olof Hanson ( )

Ingemar Mundebo(- 1996)

Christer Spångberg (1996-2002)

Jörgen Ullenhag (2003-2011)

Ulrika Stuart Hamilton (2011-2013)

Anders Frostell (2013-

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s